Thursday, October 9, 2008

what i learned recently

masakit ma-reject ng taong gusto mo.
pero mas masakit ma-reject ng taong di mo gusto.

No comments: