Tuesday, September 8, 2009

tanong ng kaibigan na nagpa-windang sa akin...

"hindi ka naman prude, so why aren't you getting some?"

hai, arlene... tanong ko din iyan sa sarili ko.

or siguro... prude talaga ako.... or naive?


bwahahahaha....

No comments: