Wednesday, October 14, 2009

...

"i'd rather have you in my life as a friend, than not to have you in my life at all," jojo to nene.

hango sa tunay na nangyari. hango sa tunay na conversation...

buti na lang talaga napagkakakitaan ko iyong mga experiences ko noon.

tama nga sila, may pera sa heartache.

No comments: