Friday, November 27, 2009

noringai's taklesang hirit

me talking to a co-writer in katorse...

noringai: uy, ano ipapangalan natin sa matriarch ng wenceslao?
co-writer: (nagbigay ng pangalan)
noringai: anoba. pangalang katulong naman iyan...
co-writer: hoy. pangalan ng nanay ko iyan!
noringai: ay, sori naman...

di ko na lang sasabihin dito iyong name, baka may kapangalan, awayin ako... para naman kasing kagandahan ang pangalan ko... eh nalaman ko lang noong isang araw, pinangalan pala ako kay nora aunor... mabuti na lang iyong ate ko, sinabi niyang gawing noreen na lang...

2 comments:

xyxy said...

wahahaha :)

Anonymous said...

HAHAHA hi ate guy! ~ yam