Friday, April 29, 2011

on ipad2 and dyowa

my friend d: 44k pa ang ipad 2. kaya ba natin maghintay (na magmura?)
me: oo, maghihintay tayo! tagal na natin naghihintay dyowa, kaya natin maghintay sa ipad 2.
my friend d: waaaaah, magkaiba yun!!! gagastusan natin to eh
me: puwede din naman tayo gumastos para magka-dyowa... chos!
my friend d: yun na lang pag-iipunan ko!!!

No comments: